Menu Sluiten

seksuologische partner relatie therapie

Inhoud

Paren helpen de knoop te ontwarren van intimiteit, seks en liefde.
Het doel van deze specialistische cursus is om de cursist de eigen therapeutische attitude met betrekking tot seksualiteit en intimiteit in duurzame relaties te helpen doorgronden en aanscherpen, en om de cursist te trainen in specifieke systeemtherapeutische kennis en vaardigheden, die passen bij de ontwikkelingsstadia van duurzame emotionele verbintenissen en de emotionele en seksuele verwikkelingen die daarbinnen kunnen ontstaan.
Om te komen tot een stelsel van samenhangende therapeutische principes, methoden en technieken wordt in deze cursus primair geput uit het werk van David Schnarch, gelardeerd met verwante auteurs als A. Vansteenwegen, J. Willi en E. Perel, en specifieke seksuologische auteurs die dit gedachtegoed ondersteunen en aanvullen. De differentiatietheorie van Schnarch kiezen we als leidend principe. Die gaat er van uit dat Iedere partner zowel behoefte heeft aan zelfbepaling als aan verbinding. Het samenspel van deze deels tegenstrijdige behoeften van elke partner bepaalt voor een groot deel hoe de intimiteit in de paarrelatie vorm kan krijgen. In de seksuele arena wordt deze dynamiek zeer zichtbaar. De invalshoek is daarbij nooit pathologiserend en de nadruk ligt immer op ontwikkelingsmogelijkheden.

Methodiek

  • Literatuurstudie
  • (mini)referaten en videopresentatie
  • casuïstiek
  • interventieoefeningen
  • rollenspelen
  • demonstraties
  • colleges

Docenten

  • Dhr. drs. Albert Neeleman, klinisch psycholoog / psychotherapeut / systeemtherapeut. Opgeleid in de seksuologie. NVRG erkend supervisor, leertherapeut en opleider. Hoofddocent specialistische cursus ‘Partner- & Relatietherapie.
  • Mw. drs. Minke de Boer, psycholoog / seksuoloog NVVS / systeemtherapeut i.o.. Docent specialistische cursus ‘Partner- & Relatietherapie.
  • Mw. drs. Resie Bessems, klinisch psycholoog / psychotherapeut / systeemtherapeut. NVRG erkend supervisor en opleider. Invaldocent specialistische cursus ‘Partner- & Relatietherapie.

Locatie

Zie de agenda voor de locatie van deze cursus.

Periode en tijden

De cursus beslaat 6 dagen van 09.30 uur tot 17.30 uur over een periode van drie maanden. Bij de planning houden we zoveel mogelijk rekening met de landelijke en regionale (school)vakanties en feestdagen. Zie voor data de agenda.

Investering

De investering voor de gehele cursus en een deel van de literatuur (via het deelnemersportaal) bedraagt
€ 1.525,00.
Passionate Marriage van David Schnarch en De waarheid over seks van Ellen Laan en Rik van Lunsen, dient u zelf aan te schaffen.
De factuur ontvangt u een maand voorafgaand aan de cursus.

Vooropleidingseisen

Wie deze cursus wil volgen als specialistische module als onderdeel van de systeemtherapie opleiding, dienst vooraf te voldoen aan door de NVRG gestelde vooropleidingseisen. Voor wie dit niet van toepassing is of wie vanuit eigen praktijk of eerder opleiding zich wil bekwamen in behandeling vanuit systeemtheoretisch referentiekader biedt deze cursus een postacademische bij-nascholing. De basis opleiding Systeemtherapie dienst wel gevolgd te zijn. Voor Seksuologen is deze cursus wel vrij toegankelijk. 

Toetsing

Aan het eind van de specialisatiecursus seksuologische partner relatie therapie geeft de cursist een presentatie van 15 minuten over de theoretische kaders die geboden zijn en hoe deze te kunnen toepassen in de praktijk. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Herkansing

Is mogelijk na een onvoldoende presentatie na overleg met de docenten. Verlenging van de cursus/opleiding behoort, in overleg, tot de mogelijkheid als er overmacht situaties zijn.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de knop “inschrijven” in het onderstaande overzicht met de startende opleidingen. Na bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer een leerovereenkomst ter ondertekening.

U kunt geheel vrijblijvend nadere informatie, draaiboek of cursusdata aanvragen via info@swolscheschool.nl 

Accreditatie

De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en is onderdeel van de opleidingsroute tot het lidmaatschap. Wie deze cursus als onderdeel van de NVRG opleidingsroute wil volgen dient vooraf te voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen. Zie voor uitgebreide informatie en advies www.NVRG.nl. Klik hier voor het NVRG opleidingsregelement. De cursus is geaccrediteerd (ook voor her-registratie) voor het NVVS voor 30 punten. 

Bij wie dit niet van toepassing is of voor wie vanuit eigen praktijk of eerdere opleiding zich wil bekwamen in behandeling vanuit een systeemtheoretisch referentiekader biedt deze cursus een postacademische bij- en nascholing.

Accreditatie aanvraag

De Swolsche School is bereid om mee te werken aan de aanvraag voor accreditatie bij voldoende aantallen cursisten die dit willen voor dezelfde vereniging.

Agenda