Menu Sluiten

specialistische cursus systeem en (licht) verstandelijke beperking

Inhoud

In deze specialistische cursus systeem en (licht) verstandelijke beperking is aandacht voor:

  1. de ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar in de verstandelijke gehandicaptensector welke vertaald zijn in drie paradigma’s
  2. voor een systeemtheoretisch kader waarin de verschillende paradigma’s, de bijhorende aanpak en invloed daarvan in de Larger Systems begrepen kan worden
  3. contextverwarring en daaropvolgend een gezamenlijk kader kunnen bieden
  4. Systeemtheoretische behandelingsmethoden inzake de verstandelijke gehandicapten sector
  5. aanpassing van de ‘reguliere’ systeemtheoretische behandelingsmethoden aan de doelgroep
  6. traumasensitief werken, hechting en chronische rouw en de invloed daarvan op de Larger Systems
  7. het maken van systeemtheoretische hypothesen en het maken van een systeemanalyse bij ‘vastlopers’
  8. bij ‘vastlopers’ het opnieuw kunnen maken van een behandelingscontext
  9. de thema’s Verbindend Gezag/ Geweldloos Verzet en seksualiteit.

Doelgroep

Systeemtherapeuten, die een door de NVRG erkende basiscursus systeemtherapie van 120 uur voltooid hebben en casuïstiek uit hun dagelijkse praktijk kunnen inbrengen.

Docenten

Monique Hof en Indra Bimmel

Locatie

Zie de agenda voor de locatie van deze cursus.

Periode en tijden

De cursus beslaat 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur over een periode van een jaar. Bij de planning is rekening gehouden met de regionale (school)vakanties en feestdagen. Zie voor data de agenda.

Investering

De investering bedraagt €1.550,-, exclusief literatuur. De literatuur wordt via de deelnemersomgeving van de website digitaal beschikbaar gesteld. Het handboek Systeemtherapie (Savenije, ISBN  978-90-5898-257-5) dient u zelf aan te schaffen. De factuur ontvangt u een maand voorafgaand aan de cursus.

Vooropleidingseisen

Wie deze cursus, op WO-niveau, wil volgen als specialistische module als onderdeel van de systeemtherapie opleiding, dienst vooraf te voldoen aan door de NVRG gestelde vooropleidingseisen. Voor wie dit niet van toepassing is of wie vanuit eigen praktijk of eerder opleiding zich wil bekwamen in behandeling vanuit systeemtheoretisch referentiekader biedt deze cursus een postacademische bij-nascholing.

Accreditatie

De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en is onderdeel van de opleidingsroute tot het lidmaatschap. Wie deze cursus als onderdeel van de NVRG-opleidingsroute wil volgen dient vooraf te voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen. Zie voor uitgebreide informatie en advies www.NVRG.nl.
Klik hier voor het NVRG opleidingsregelement.

Bij wie dit niet van toepassing is of voor wie vanuit eigen praktijk of eerdere opleiding zich wil bekwamen in behandeling vanuit een systeemtheoretisch referentiekader biedt deze cursus een postacademische bij- en nascholing.

Accreditatie aanvraag

De Swolsche School is bereid om mee te werken aan de aanvraag voor accreditatie bij voldoende aantallen cursisten die dit willen voor dezelfde vereniging.

Toetsing

Cursisten moeten minimaal 90 % van de cursustijd aanwezig zijn. Tijdens de lessen presenteren cursisten de literatuur aan de hand van boek-, muziek-, beeld- of filmfragmenten. Als eindopdracht maken de cursisten ieder een referaat van hoe je de theorie toepasbaar maakt op de praktijk. In het eindreferaat laat je de theorie, vaardigheden en attitude van de specialistische module kunt integreren in je werkcontext. Dit eindreferaat wordt gepresenteerd in de laatste bijeenkomst. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Herkansing

Is mogelijk na een onvoldoende presentatie na overleg met de docenten. Verlenging van de cursus/opleiding behoort, in overleg, tot de mogelijkheid als er overmacht situaties zijn.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de knop “inschrijven” in het onderstaande overzicht met de startende opleidingen. Na bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer een leerovereenkomst ter ondertekening.

Na de inschrijving ontvangt u van ons de factuur. U kunt deze cursus niet via een Ideal betaling voldoen.

Agenda