Menu Sluiten

UW PRIVACY

Voor de opleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw opleider, personalia vastleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Aanmeldgegevens uit het inschrijfformulier worden bewaard tot de opleiding is afgerond, daarna worden ze verwijderd.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard.