Menu Sluiten

Klachten procedure

Als u ontevreden bent over onze diensten stellen wij er prijs op dat u ons informeert. Immers, er is geen excuus of verbetering mogelijk als wij niet weten wat u heeft ervaren. Wij streven naar tevreden relaties, maar er kunnen zich misverstanden voordoen of fouten die worden gemaakt.

De procedure:

 • Ga eerst in gesprek met de betreffende opleider, supervisor of andere betrokkende bij uw ontwikkelingstraject.
 • Als dit onvoldoende soelaas biedt of als dit niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor het maken van een afspraak om uw klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en er zo mogelijk een bevredigende oplossing voor u te vinden. Hoor en wederhoor zijn gekende principes in dezen.
 • Als u klacht niet is weg genomen in het gesprek met ondergetekende, opdrachtnemer zijnde, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.
 • U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht.
 • U kunt uw klacht indienen bij;

  Mevrouw A. Schrieken
  Slingenberg 26
  7944 AN Meppel

   

 • Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten;
 • uw naam, adres, en woonplaats
 • uw bereikbaarheid (mail, plaats, tijd, datum)
 • uw klacht (aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum)
 • de opleiding, cursus of supervisie
 • datum van indienen en handtekening
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
 • Nader onderzoek bij u, dan wel betrokkenen vindt zo nodig plaats.
 • Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht wordt er een afspraak gemaakt met u, uw eventuele raadsman, of vrouw, ondergetekende en zijn eventuele raadsman-vrouw en een derde onafhankelijke mediator, zijnde een lid van de NVRG die onafhankelijk is van en acceptabel voor beide partijen. Deze mediator doet, alles en allen gehoord hebbende, een uitspraak welke bindend is.
 • Voor de Swolsche School is mevrouw Tineke Haks bereid onpartijdig bemiddelaar te zullen zijn.
 • Deze uitspraak zal maximaal 6 maanden na ontvangst van de klacht gedaan zijn.
 • Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen.
 • De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u het College van Beroep van de NVRG en/of tot de burgerlijke rechter kunt wenden.