Menu Sluiten

Opleiding Systeemtherapeutisch werker (STW)

Inhoud

De opleiding, op HBO niveau, biedt een op contextuele en relationele wijze leren kijken naar problemen en oplossingen als kerncompetentie van systeemtherapeutisch werkers (en systeemtherapeuten). Het betrekkingsdeskundig kijken naar problemen en oplossingen, te samen met zelfreflectie en praktisch handelen is de rode draad van de cursus. Cursisten leren het systeemdenken professioneel toe te passen bij de begeleiding van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Aan de orde komt:
• kennis van de naast elkaar bestaande systemische visies en veranderingsprocessen
• interventies vanuit de verschillende systemische theorieën
• het werken vanuit een relationeel-systemische metavisie en het in de begeleiding betekenis geven aan verhalen in de hulpverlening
• interventies bij sociale netwerken, larger systems
• (psychiatrische) problematiek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen en systeemtherapeutisch werken

Methodiek

• Literatuurstudie
• Colleges
• Demonstraties
• Rollenspelen
• Interventie-oefeningen
• Casuïstiek
• (mini)referaten

Docenten

Annelies Schrieken, info@schriekensystemen.nl
Karin Dijkman, info@kade-counseling.nl
Els de Groot, info@degrootsysteemtherapie.nl
Monique Hof, systeemwijs@gmail.com

Locatie

Lutherse kerk
Koestraat 4, 8011NK Zwolle

Periode en tijden

De opleiding beslaat 17 woensdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur over een periode van een jaar. Bij de planning houden we zoveel mogelijk rekening met de landelijke en regionale (school)vakanties en feestdagen.

Investering 

De investering voor opleiding bedraagt €4.045,- inclusief 12 groepssupervisies.  De literatuur wordt via de deelnemersomgeving van de website digitaal beschikbaar gesteld. Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen (Madsen, ISBN 978-90-441-2846-8), Systemisch werken (ISBN 978-90-244-4995-8) en het Handboek Systeemtherapie (Savenije, ISBN  978-90-5898-257-5) dient u zelf aan te schaffen. De factuur ontvangt u een maand voorafgaand aan de cursus.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 102 lesuren (17 lesdagen) en 12 zittingen groepssupervisie, 30 minuten per supervisant. Per lesdag moet er rekening gehouden worden met ongeveer 6 tot 8 uur leestijd. 

Toetsing

De eindtoetsvoor de STW-opleidingbestaat uit een paper die door de cursist geschreven wordt, hierin maaktdeze duidelijk de theorie, vaardigheden en attitude van de STW-functie te kunnenintegreren in zijn of haar werkzaamheden.Devergaarde kennis en het toepassen van kennis komt samen,de bestudeerde literatuur wordt geïllustreerdaan de hand van casuïstiek.  Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Herkansing

Is mogelijk na een onvoldoende presentatie na overleg met de docenten. Verlenging van de cursus/opleiding behoort, in overleg, tot de mogelijkheid als er overmacht situaties zijn.

Vooropleidingseisen

HBO-niveau in het sociale domein (social work, hbo-v). Zie de NVRG-richtlijnen. Je bent werkzaam in een van de sociaalpedagogische of sociaal- paramedische beroepen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de knop “inschrijven” in het onderstaande overzicht met de startende opleidingen. Na bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer een leerovereenkomst ter ondertekening.

U kunt geheel vrijblijvend nadere informatie aanvragen via info@swolscheschool.nl

Accreditatie

De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en is onderdeel van de opleidingsroute tot het lidmaatschap STW. Wie deze cursus als onderdeel van de NVRG opleidingsroute wil volgen dient vooraf te voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen. Zie voor uitgebreide informatie en advies www.NVRG.nl. Klik hier voor het NVRG opleidingsregelement.

De Cursus STW geeft 153 punten voor het SKJ.

Agenda