Menu Sluiten

Praktische studieinformatie

In dit onderdeel informeren wij u over de belangrijkste organisatorische zaken met betrekking tot uw opleiding of cursus. Op veel gestelde vragen rondom uw opleiding of cursus vindt u hieronder een eerste antwoord.

1. Algemeen

 

Start van uw opleiding

Het rooster van uw opleiding of cursus treft u aan bi het opleidings-of cursusprogramma waaraan u deelneemt. Wij kennen verschillende combinaties van dagdelen van ongeveer 3 of 4 uur.

U ontvangt uiterlijk 3 weken van te voren het opleidings-of cursusprogramma en de daarbij behorende literatuur. U hoeft zelf niets aan te schaffeb. Wanneer tijdens de bijeenkomsten door de docent sheets , PowerPoint presentaties of andere documentatie wordt gebruikt, worden die zo nodig per mail ter beschikking gesteld.

Studiebelasting

De studiebelasting van onze opleiding systeemtherapie is op basis van ongeveer 8 uur per lesdag. Onze vakantieperiodes zijn ruim, want wij houden met de vakantiespreiding in Noor/Midden/Zuid Nederland.  Bij een adequate studieplanning vermindert de weeklast.

2. Bijeenkomsten

 

Rooster en planning

Nadat wij uw deelnameovereenkomst hebben ontvangen, krijgt u digitaal het complete draaiboek met de vakliteratuur, het lesrooster is per sessie opgedeeld en inhoudelijk beschreven.

Lestijden

Wij kennen verschillende combinaties van dagdelen van ongeveer 3 of 4 uur.

Vakanties

Met de planning van bijeenkomsten is rekening gehouden met de schoolvakanties in alle regio’s van Nederland.

Aantal deelnemers

De groepen van de opleidingen bestaan over het algemeen uit maximaal 14 deelnemers. De supervisie groepen bestaan uit maximaal 4 deelnemers per supervisor. 

3. Studiemateriaal

 

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Drie weken voor de start van de opleiding ontvangt de literatuur en het draaiboek via het deelnemersportaal van de website ofwel via een USB-stick. De verplichte literatuur dient u zelf aan te schaffen.

4. Beoordeling en toetsing

De cursussen, opleidingen en supervisietrajecten worden in principe afgerond met een toets. U ontvangt drie weken voorafgaand een studiewijzer met de richtlijnen voor het toetsen en beoordelen van de betreffende cursus en opleiding.

Beoordelingsvarianten

  • Presentatie bij cursus, opleiding en supervisie: minimaal 90% inclusief een vervangende opdracht bij afwezigheid.
  • Participatie: een actieve houding qua voorbereiding van de leerstof, het geven van presentaties, het doen van rollenspelen en participeren in andere didactische werkvormen. Daarnaast ook het inbrengen van video materiaal van cliëntsystemen (zowel in de cursus als in de supervisie)
  • Schriftelijke tentamens die een module, cursus op opleiding afsluiten, al dan niet in de vorm van een Take Home variant.
  • Mondelinge presentaties die een module, cursus, werkstuk, logboek of artikel bijvoorbeeld een referaat.
  • Opdrachten in de vorm van een onderzoek, project, werkstuk, logboek of artikel die een onderwijs- of praktijkonderdeel afsluiten.
  • Supervisie trajecten die zowel groei als een voldoende competentieniveau meten volgens de beschreven criteria ( bv reflectieverslag) Aanwezigheid: minimaal 90% of inhalen op eigen kosten.
  • Combinatie(s) van bovenstaande vormen.

De examen commissie heeft ten doel toezicht te houden op de naleving van de procedures en regelgeving inzake toetsing en examinering en om te fungeren als instantie voor verzoek- en bezwaarschriften van cursisten bij geschillen die betrekking hebben op toetsing, examinering en alles wat daarmee samenhangt.

De eindtermen van de NVRG zijn richt- en ijkpunt voor de beoordeling voor de hoofdopleider en examencommissie (zie bijlage (NVRG en eindtermen)

De examencommissie staat onder leiding van de voorzitter die eindverantwoordelijk is voor de gehele procesgang. Kijk ook in : Examenreglement.